مهلت ثبت‌نام در بخش ثبت‌نام منتقدان جشنواره بین المللی فیلم فجر به اتمام رسیده است.

The registration time for the Critics Registration section of the Fajr International Film Festival is over.