مهلت ثبت‌نام در بخش ثبت‌نام منتقدان جشنواره جهانی فیلم فجر به اتمام رسیده است.

The registration time for the Critics Registration section of the Fajr International Film Festival is over.