مهلت ثبت‌نام در بخش ثبت فیلم جشنواره جهانی فیلم فجر به اتمام رسیده است.

The registration time for the Film Submission section of the Fajr International Film Festival is over.