مهلت ثبت‌نام در بخش ثبت‌نام اهالی رسانه جشنواره جهانی فیلم فجر به اتمام رسیده است.

The registration time for the Press Registration section of the Fajr International Film Festival is over.