مهلت ثبت‌نام در بخش ثبت‌نام اهالی رسانه جشنواره بین المللی فیلم فجر به اتمام رسیده است.

The registration time for the Press Registration section of the Fajr International Film Festival is over.