مهلت ثبت‌نام در بخش ثبت فیلم جشنواره بین المللی فیلم فجر به اتمام رسیده است.

The registration time for the Film Submission section of the Fajr International Film Festival is over.